თემის მონახაზი

 • ზოგადი

 • Module 1: Nicotine Addiction – Why do people smoke?

  • Pretest ტესტი
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Tobacco treatment Training Baseline survey
  • NICOTINE ADDICTION – Why people smoke? QUIZ ტესტი
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Why people smoke?
  • NICOTINE ADDICTION – Why people smoke? Answers Page
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - NICOTINE ADDICTION – Why people smoke? QUIZ
 • Module 2 : Providing Effective Assistance with Quitting

  • Pretest ტესტი
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Tobacco treatment Training Baseline survey
  • How to help your patients quit smoking SCORM package
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Pretest
  • HOW TO HELP PATIENTS QUIT QUIZ ტესტი
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - How to help your patients quit smoking
  • HOW TO HELP PATIENTS QUIT Answers Page
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - HOW TO HELP PATIENTS QUIT QUIZ
 • Module 3: Behavioural counselling

  • Pretest ტესტი
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Tobacco treatment Training Baseline survey
  • Behavioural Counselling Part 1 SCORM package
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Pretest
  • Behavioural Counselling Part 2 SCORM package
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Behavioural Counselling Part 1
  • BEHAVIOURAL COUNSELLING QUIZ ტესტი
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Behavioural Counselling Part 2
  • BEHAVIOURAL COUNSELLING Answers Page
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - BEHAVIOURAL COUNSELLING QUIZ
 • Module 4: Pharmacotherapy

  • Pretest ტესტი
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Tobacco treatment Training Baseline survey
  • Pharmacotherapy SCORM package
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Pretest
  • PHARMACOTHERAPY QUIZ ტესტი
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Pharmacotherapy
  • PHARMACOTHERAPY Answers Page
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - PHARMACOTHERAPY QUIZ
 • Module 5: Harm reduction

  • Harm reduction SCORM package
   შეზღუდული არ არის ხელმისაწვდომი სანამ: არ შესრულდება შემდეგი აქტივობა - Tobacco treatment Training Baseline survey