Περιγραφή θέματος

 • Module 1: Nicotine Addiction – Why do people smoke?

  • Pretest Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Tobacco treatment Training Baseline survey είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • NICOTINE ADDICTION – Why people smoke? QUIZ Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Why people smoke? είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • NICOTINE ADDICTION – Why people smoke? Answers Σελίδα
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα NICOTINE ADDICTION – Why people smoke? QUIZ είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
 • Module 2 : Providing Effective Assistance with Quitting

  • Pretest Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Tobacco treatment Training Baseline survey είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • How to help your patients quit smoking Πακέτο SCORM
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Pretest είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • HOW TO HELP PATIENTS QUIT QUIZ Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα How to help your patients quit smoking είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • HOW TO HELP PATIENTS QUIT Answers Σελίδα
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα HOW TO HELP PATIENTS QUIT QUIZ είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
 • Module 3: Behavioural counselling

  • Pretest Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Tobacco treatment Training Baseline survey είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Behavioural Counselling Part 1 Πακέτο SCORM
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Pretest είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Behavioural Counselling Part 2 Πακέτο SCORM
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Behavioural Counselling Part 1 είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • BEHAVIOURAL COUNSELLING QUIZ Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Behavioural Counselling Part 2 είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • BEHAVIOURAL COUNSELLING Answers Σελίδα
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα BEHAVIOURAL COUNSELLING QUIZ είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
 • Module 4: Pharmacotherapy

  • Pretest Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Tobacco treatment Training Baseline survey είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Pharmacotherapy Πακέτο SCORM
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Pretest είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • PHARMACOTHERAPY QUIZ Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Pharmacotherapy είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • PHARMACOTHERAPY Answers Σελίδα
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα PHARMACOTHERAPY QUIZ είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
 • Module 5: Harm reduction

  • Harm reduction Πακέτο SCORM
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Tobacco treatment Training Baseline survey είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη